News

เรื่อง Hot Social Hit : เปิดประตูรถไม่ทันระวัง ชนรถจักรยานยนต์ล้มกลางถนน

อุบัติเหตุเอามาเตือน ก่อนจะเปิดประตูลงจากรถต้องมองให้ดีก่อน ไม่อย่างนั้นอาจจะเสี่ยงอุบัติเหตุแบบนี้...