News

รายงานพิเศษ : ยุทธวิธีจัดการเคมีกลางที่ชุมนุม

การล้างตัวผู้บาดเจ็บ ที่ได้ผลกระทบจากการใช้การเคมีในที่ชุมนุมเป็นยุทธวิธีสำคัญทางการแพทย์ ในการช่วยผู้บาดเจ็บ ที่ต้องส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายสารพิษในระบบกระทบการรักษา

ไม่แค่แยกตัวผู้บาดเจ็บน้อยออกจากพื้นที่ ก่อนเข้ากู้ชีพผู้ได้รับพิษจากสารเคมีในที่ชุมนุม ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่านั้น ที่เป็นหัวใจสำคัญ การล้างสารเคมีที่ติดเสื้อผ้าผู้บาดเจ็บ ก็เป็นยุทธวิธีสำคัญทางการแพทย์ ที่แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ย้ำกับทีมกู้ชีพเสมอว่าต้องทำ เมื่อต้องเผชิญเหตุ ไม่เช่นนั้นสารเคมีจะติดไปกับเสื้อผ้า และส่งผลต่อระบบการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะเคมีจากก๊าซน้ำตา ซึ่งส่งผลต่อเยื่อบุอ่อน และระบบทางเดินหายใจ

อีกปมปัญหาที่มักพบบ่อยแม้จะซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ก็คือ ปัญหาต่างคนต่างทำ เพราะทีมช่วยเหลือมาจากหลายภาคส่วน จึงต้องนำระบบ Incident Command System หรือ ICS ซึ่งเป็นระบบบัญชาการเหตุแบบรวมศูนย์ โดยให้ผู้มีอำนาจสูงสุดของพื้นที่ เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวมาปรับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและยังช่วยลดความขัดแย้ง ที่อาจเกิดขึ้นจากการประสานงานระหว่างหน่วยด้วย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร ย้ำแม้จะซ้อมบ่อยขนาดไหน ก็ต้องย้อนมาถอดบทเรียน เพราะทุกการซ้อม ย่อมมีข้อบกพร่อง ทั้งที่เกิดจากคนและอุปกรณ์ รวมถึงปัจจัยของสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงเสมอ และต้องก้าวให้ทัน 

น็อตขันแน่น ยังมีวันคลาย แม้ไม่เกิดสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุง แต่หากอ่อนซ้อม ไม่ว่าแพทย์ หรือกู้ภัย ก็มีโอกาสพลาดได้เท่าๆ กัน เมื่อภัยมาเยือน