News

ไปรษณีย์ไทยเพิ่มจุดให้บริการส่งปลากัดรวม 202 แห่ง

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยถึงการขยายจุดให้บริการส่งปลากัด ให้ผู้ผลิตในหลายพื้นที่สามารถขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จากเดิมนำร่องจุดบริการส่งปลากัดจำนวน 124 แห่ง เพิ่มเป็น 202 แห่ง ซึ่งพร้อมให้บริการแล้ว

สำหรับการบริการจัดส่งปลากัด จะใช้ระบบขนส่งพิเศษ ลำเลียงด้วยกล่องพลาสติกชนิดแข็ง มีฝาปิดแน่นหนาเพื่อป้องกันการกระแทก โดยผู้ส่ง ต้องบรรจุปลากัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องลงในกล่องฟอร์คอมเมิร์ซ (4commerce) ของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ซึ่งมีให้เลือก 4 ขนาด ส่งถึงผู้รับปลายทางภายใน 1-3 วัน รับประกันความเสียหายหรือสูญหายตามมูลค่าจริง หรือสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท โดยผู้ใช้บริการต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมง หรือขอลงทะเบียนได้ ณ จุดให้บริการไปรษณีย์ไทย พร้อมยืนยันการใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน Wallet@Post เพื่อแสดงตน และผนึกสติกเกอร์สัญลักษณ์ปลากัดบนกล่องทุกครั้งก่อนส่ง โดยขอรับได้ ณ จุดให้บริการฯ ทั้ง 202 แห่งทั่วประเทศ