News

ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกถวายสัตย์ฯ ฉลุย ประธานสภาฯ สั่งบรรจุวาระด่วน

16 สิงหาคม 2562  พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 7 พรรค ใช้สิทธิตามมาตรา 152 เข้าชื่อสมาชิก 214 คน เปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่มีการลงมติ เพื่อซักถาม และเสนอแนะ จากกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำกล่าวถ้อยคำไม่ครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความถูกต้องของการเข้ารับหน้าที่และสถานภาพของคณะรัฐมนตรี โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือคำร้องดังกล่าวแล้ว พร้อมจะมอบหมายให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ทั้งนี้ นายชวน ยอมรับว่า การยื่นเรื่องนี้ตามมาตรา 152  เป็นเรื่องใหม่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับการประชุมของ สภาฯ ดังนั้น จะอนุโลมตามข้อบังคับเดิม โดยจะบรรจุเป็นเรื่องด่วนภายในเดือนนี้ และแจ้งรัฐบาลบรรจุเข้าระเบียบวาระต่อไป ซึ่งหากนายกรัฐมนตรี ไม่มาตอบต้องทำคำชี้แจงเหตุผลตามมาตรา 150 โดยจะต้องเป็นมติของ ครม. ทั้งนี้ นายชวน ยอมรับที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ก็ไม่เคยชี้แจงเหตุผลมาเป็นลายลักษณ์อักษร จึงอยู่ระหว่างการประสานตามข้อบังคับการประชุม