News

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำบนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และทหาร ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำ บริเวณเขาแม่น้ำ ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีการบุกรุกแผ้วถางป่าหลายจุด

จากการตรวจสอบบนยอดเขาสูง พบว่า มีการสร้างบ้านพักชั่วคราว 1 หลัง และชายไทย 1 คน คือ นายบุญเลิศ วินิตเชื้อ พร้อมเลื่อยยนต์ และไม้ยางแปรรูปจำนวน 135 แผ่น ส่วนพื้นที่โดยรอบ มีร่องรอยการบุกรุกป่า และปรับพื้นที่ทำถนนขนาดความกว้าง 4 เมตร

นายบุญเลิศให้การว่า ตนเป็นคนงานเฝ้าสวนมังคุด และมีนายเอ็มเป็นผู้ที่แปรรูปไม้ โดยตนจะช่วยกวาดขี้เลื่อยเท่านั้น ส่วนเลื่อยยนต์ ไม่รู้ว่าเป็นของใคร

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ระบุว่า พื้นที่ป่ามีการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปปรับพื้นที่ และทำลายต้นไม้ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ประมาณ 8 ไร่และเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร อยู่ในเขตกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคใต้ชั้น เอ 1 ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532

ต่อมา นายมานิตย์ ชูเชื้อ ได้มาแสดงตัวว่า เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมนำเอกสารหลักฐานการถือครองที่ดินมาชี้แจง โดยระบุว่า เป็น ส.ค.1 เลขที่ 121 ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลแม่น้ำ จำนวนกว่า 1 ไร่ และที่ดินเลขที่ 153 จำนวน 1 ไร่ แต่ยอมรับว่าเป็นผู้ปรับพื้นที่ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และอายัดไม้แปรรูป รวมทั้งเลื่อยยนต์ ก่อนที่จะตรวจสอบเอกสารการถือครองที่ดินอย่างละเอียดต่อไป