News

มท.1 ตรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ในพื้นที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุดเหลืออีกเพียง 3 จุด ที่ยังเกิดไฟปะทุ และมีกลุ่มควัน ได้แก่ จุดแรก ในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ ควบคุมได้แล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ จุดที่ 2 เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด ควบคุมได้แล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ และจุดที่ 3 บริเวณหลังอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ควบคุมได้แล้ว 90 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้วางแผนเป็นแนวทาง เพื่อเตรียมใช้เป็นโมเดลต้นแบบ การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่อื่นๆ ด้วย โดยมีทั้งแบบระยะสั้น คือ ขุดดินอัดน้ำ ขุดหลุมขนาดเล็กหลายๆ จุด กระจายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมเข้าดับไฟทันที ส่วนระยะยาวจะมีการขุดสระเก็บน้ำ และทำคันคลองรอบป่าพรุ 

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และฝากให้ประชาชน ช่วยกันดูแลป่าพรุ เพราะเมื่อเกิดไฟไหม้ป่าพรุ ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง