News

กรมประมงทำลายของกลาง ซากสัตว์น้ำ ผิดกฎหมายคดีถึงที่สุดแล้ว

16 สิงหาคม 2562 นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เป็นประธานทำลายซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่คดีสิ้นสุด และตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 รวม 10 รายการ อาทิ ซากม้าน้ำแห้ง, ซากปลาจิ้มฟัน, จระเข้แห้ง, ซากปะการัง, ซากกัลปังหา มูลค่ากว่า 5,500,000 บาท โดยของกลางที่นำมาทำลายด้วยวิธีการบด และฝังกลบในครั้งนี้ เป็นของกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 มีสภาพชำรุด ผุพังและเสื่อมสภาพ ซึ่งของกลางเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมาจากการลักลอบนำเข้า เพื่อขายทำยา, เครื่องประดับ หรือนำไปตกแต่งอควาเรียม ซึ่งปัจจุบันปัญหานี้ ถือว่า กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการลักลอบการนำเข้า ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และหลายช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้การกระทำความผิดดังกล่าว ถือว่าเป็นคดีอาชญากรรม โทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การลักลอบในแต่ละครั้งส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ในด้านการค้าสัตว์ป่า ของไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง