News

กรมประมงทำลายซากสัตว์น้ำลักลอบนำเข้า มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เป็นประธานทำลายซากของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่คดีสิ้นสุด และตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 รวม 10 รายการ อาทิ ซากม้าน้ำแห้ง, ซากปลาจิ้มฟันจระเข้แห้ง, ซากปะการัง, ซากกัลปังหา มูลค่ากว่า 5,500,000 บาท โดยของกลางที่นำมาทำลายด้วยวิธีการบด และฝังกลบในครั้งนี้ เป็นของกลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 มีสภาพชำรุด ผุพังและเสื่อมสภาพ ซึ่งของกลางเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะมาจากการลักลอบนำเข้า เพื่อขายทำยา, เครื่องประดับ หรือนำไปตกแต่งอควาเรียม ซึ่งปัจจุบันปัญหานี้ ถือว่ากำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการลักลอบการนำเข้า ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และหลายช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้การกระทำความผิดดังกล่าว ถือว่าเป็นคดีอาชญากรรม โทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การลักลอบในแต่ละครั้งส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์ในด้านการค้าสัตว์ป่าของไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง