News

รายงานพิเศษ : คุมเข้มเรือประมงผิดกฎหมาย

แม้ว่าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้ปลดล็อกใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ให้กับไทยแล้วก็ตาม แต่ทุกวันนี้ไทยก็ยังคงรักษามาตรฐาน เข้มงวดกวดขันจับกุมเรือประมงผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

เป็นเสียงสะท้อนความพอใจของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลดีจากการกวาดล้างจับกุมเรือประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจังของรัฐบาลเหตุ เพราะก่อนหน้านี้มีการลักลอบนำสัตว์ทะเลจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายในบ้านเรา จนฉุดให้อาหารทะเล ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ราคาตกต่ำ ทำให้ชาวประมงขาดทุนเพราะถูกขายตัดราคา

ไต๋มะ เปิดเผยอีกว่าตั้งแต่ไม่มีเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมายลักลอบจับสัตว์น้ำมาขายตัดราคาคนไทย ก็สามารถนำลูกเรือกว่า 20 ชีวิต ออกเรือไปหาปลา ได้ปลาตั้งแต่หลักร้อยถึงพันกิโลกรัม ซึ่งมากกว่าปกติ และยังสามารถขายได้ราคาดีขึ้น

ไม่เพียงแค่เรือประมงต่างชาติ แม้แต่เรือประมงสัญชาติไทยเอง เจ้าหน้าที่ก็ยังคุมเข้ม ตรวจใบอนุญาต อุปกรณ์จับปลา และดูแลลูกเรือที่เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องค่าแรง และความเป็นอยู่ให้เป็นไปตามหลักสากล

โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU ให้ใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU กับไทย รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา ด้วยการให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันจัดตั้งชุดเฉพาะกิจ ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง จนสามารถปลดล็อกใบเหลืองได้สำเร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา และยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ตำรวจร่วมกับกรมประมง สามารถจับเรือประมงต่างชาติผิดกฎหมาย ที่ลักลอบนำสัตว์ทะเลมาขายในจังหวัดระนองได้ถึง 96 ลำ พบเป็นเรือประมงสัญชาติเมียนมา 30 ลำ ส่วนที่เหลือไม่ทราบสัญชาติ เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา และได้ส่งฟ้องอัยการทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ พระราชกำหนดการประมง พุทธศักราช 2558 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2560 ให้สามารถดำเนินคดีกับคนไทย ที่ลักลอบจับสัตว์น้ำหวงห้าม แม้ว่าจะไม่ใช่เรือประมงไทยหรืออยู่นอกราชอาณาจักรไทย ก็จะถูกดำเนินคดี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่างประเทศ และอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และบริหารจัดการประมงที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก

ทั้งนี้จากสถิติการจับกุมการทำประมงผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปี 2559 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 3,270 คดี, ปี 2560  958 คดี, ปี2561 574 คดีและปี 2562  333คดี พร้อมยึดทรัพย์สินได้กว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผู้กระทำความผิดลดน้อยลงทุกปี