News

ผู้พันอุ้ย สวมขาเทียม ฮึดสู้ทดสอบสมรรถภาพ

16 ส.ค. 62 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่สนามกีฬากรมยุทธ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบหมายให้พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผบ.ทบ. เป็นประธานตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของผู้บังคับหน่วยระดับกรม และกองพัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ซึ่งแบ่งเป็นผู้บังคับหน่วยระดับกรม จำนวน 73 นาย ทดสอบ 2 รายการ ได้แก่ ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการทดสอบภาษาอังกฤษ และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน จำนวน 325 นาย ทดสอบ 2 รายการ ได้แก่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 3 สถานี ได้แก่

ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตรที่มีเกณฑ์ผ่านคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ผู้บรรจุในหน่วยส่วนกำลังรบ ส่วนสนับสนุนการรบและส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่นๆคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ต่อจากนั้นทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด

โดยในการทดสอบสมรรถภาพในครั้งนี้ ได้มี พ.ท.พงศ์ธร ทัพพิกรณ์ ผู้บังคับกองพันศูนย์การทหารม้า (ผบ.พัน.ศม.) ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าชุดเฉพาะกิจฉก.ยะลา 16 ที่เหยียบกับระเบิดขณะร่วมตรวจสอบเหตุระเบิดบนถนนอ.ธารโต จ.ยะลา จนทำให้ขาด้านซ้ายขาดเมื่อปี 2553  รวมถึงพ.ท.สรเชษฐ ดีเอื้อ ผู้บังคับกองพันโรงเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งเป็นนักกีฬาไตรกีฬา ที่เคยประสบเหตุถูกคนร้ายลอบวางระเบิดในขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้ชาวบ้านที่อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อปี 2553 เข้าร่วมรับการทดสอบร่างกายด้วย โดยใช้วิธีหลักเกณฑ์ปกติ จนได้รับคำชื่นชมและได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆ และผู้บังคับบัญชา