News

ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายนายกรัฐมนตรีปมถวายสัตย์แล้ว

ถือเป็นการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 152 รวบรวมรายชื่อ สส. 1 ใน 10 เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเป็นครั้งแรก เพราะที่ผ่านมารัฐธรรมนูญปี 50 เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายทั่วไป 2 ลักษณะ คือ นายกรัฐมนตรีขอเปิดอภิปรายทั่วไป กรณีมีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภา และ สว.ขอเปิด ในส่วนของ สส.เป็นช่องทางใหม่ที่เพิ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งขณะนี้ข้อบังคับการประชุมสภาที่จะรองรับเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาของสภา
 
แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจาก นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ระบุว่าหากญัตติที่ส่งมาถูกต้องก็จะบรรจุวาระเป็นเรื่องเร่งด่วน โดยไม่ต้องรอข้อบังคับการประชุมสภาใหม่ ถ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่มาก็ต้องทำคำชี้แจงพร้อมเหตุผลกลับมายังสภาตามมาตรา 150 ซึ่งจะต้องออกเป็นมติ ครม.ด้วย
   
ขณะที่นายสุทินระบุว่าจะรอฟังคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีก่อน แต่ถ้าเหตุผลฟังไม่ขึ้นก็จะร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงอาจต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งนายกฯ จะหลีกเลี่ยงไม่มาตอบหรือให้ใครมาตอบแทนไม่ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับนายกฯ โดยตรง
   
ส่วนความคืบหน้าในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา สส.รัฐบาลถือหุ้นสื่อ ในวันนี้ทีมกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ ไปตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นครั้งสุดท้าย 

ขณะที่ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไปยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กับ 7 สส.ของพรรคแล้วเช่นเดียวกัน