News

คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปแนวทางตรวจรับศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ

ศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น ๑ ในโครงการสนามกีฬาตามข้อตกลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จ้างกรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางลำปาง ก่อสร้างสนามกอล์ฟ ๑๘ หลุม บนพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ โดยเช่าจากกรมธนารักษ์ ค่าจ้างรวม ๑๔๐ ล้านบาท  ส่งมอบงานเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๙ แต่ นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่า กกท.ขณะนั้น ไม่ตรวจรับ ให้เหตุผล งานยังไม่สมบูรณ์ ไม่มีแบบก่อสร้างและมีผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลด้วยในปี ๒๕๖๐ พบมีการโอนงบ ๔๐ ล้านบาท จากโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส มาสมทบ ทั้งที่ไม่ใช่สัญญาเดียวกัน รวมทั้งท่อส่งน้ำและชั้นทรายสนามกอล์ฟมีความหนาน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา

ผ่านมาเกือบ ๒ ปี คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน กลับไปติดตามโครงการนี้เดือนที่แล้ว ร่วมกับ โปรหลุยส์ สุนายนต์ อดีตนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย พบว่าวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ไม่หลงเหลือสภาพความเป็นสนามกอล์ฟแล้ว รวมทั้งมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ตัดผ่านกลางสนามกอล์ฟ ฝั่งละ ๙ หลุม โดยโปรหลุยส์ให้ข้อสังเกต สามารถแบ่งตรวจรับครั้งละ ๙ หลุม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน

ขณะที่ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่า กกท. เปิดเผยแนวทางแก้ปัญหาโครงการนี้ว่า กกท.กับกรมทางหลวง จะหารือกันเพื่อหาข้อสรุปแนวทางตรวจรับศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ

แนวทางนี้จะทำให้มีพื้นที่เหลือให้สมาคมกีฬาอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์

ล่าสุด กกท.กับกรมทางหลวง ได้หารือวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วเมื่อวานนี้ สรุปผลเบื้องต้นกรมทางหลวง ต้องส่งมอบสนามกอล์ฟที่มีสภาพสมบูรณ์ครบทั้ง ๑๘ หลุม เนื่องจากเบิกค่าจ้างไปครบแล้ว จากนั้น กกท.จะพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการใช้งานต่อไป

ส่วนสนามกีฬาจังหวัดอื่นๆ ที่ก่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่มีการส่งมอบ และสนามกีฬาที่ก่อสร้างไม่เสร็จ ผู้ว่า กกท. มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า...