News

เริ่มใช้กัญชาทางการแพทย์ ในสิทธิบัตรทอง

16 ส.ค. 62 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ว่า ขณะนี้ยาที่มีสารสกัดจากกัญชา ถูกใช้แล้วในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้  อีกทั้งยังผลิตโดยองค์การเภสัช ซึ่งมีนัยว่าอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการทดลองใช้ หากได้ผลดีก็จะผลิตเพิ่มให้เพียงพอ กำหนดเป้าหมาย 1 ล้านขวด

ส่วนการลงพื้นที่ติดตามปัญหาภัยแล้ง ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า แม้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ต้องไปกวดขัน และ กำชับการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องวางแผนเตรียมการล่วงหน้ารับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ให้หละหลวม หรือ ละเลย ยกตัวอย่าง จังหวัดสุรินทร์ ต้องหาแหล่งน้ำมาใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน เมื่อเจ้าของเหมืองแร่เก่าอนุญาตให้ใช้น้ำได้ ก็ไม่อยากให้ยกประเด็นว่าเหมืองดังกล่าวอยู่บนโฉนดที่ดินถูกต้องหรือไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง