News

น้ำลางทะลักท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านเมืองแพม ปางมะผ้า

16 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 11.00 น. ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืน วัดปริมาณน้ำฝนสะสม 12 ชั่วโมง ได้ 90.0 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำป่าในแม่น้ำลางทะลักเข้าท่วมถนน กัดเซาะคอสะพานทางเข้าหมู่บ้านเมืองแพม ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชำรุดเสียหาย นอกจากน้ำป่ายังพัดเอากรวดหิน ทราย เศษซากปักหักพังและต้นไม้กอหญ้ามาทับถมบริเวณสะพานจำนวนมาก รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ชาวบ้านเมืองแพมและอีก 3 หมู่บ้านต้องตัดขาดจากโลกภายนอก

ส่วนที่ อ.ปาย นายฉิ่งคำ  เมืองน้อย ผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ รายงานเข้ามายังอำเภอว่า ในพื้นที่มีฝนตกตลอดทั้งวัน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 93.0 มิลลิเมตร พื้นที่ฝนได้ครอบคลุมบ้านห้วยเฮี้ย และหมู่บ้านใกล้เคียง เบื้องต้น ได้แจ้งเตือนประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุอุทกภัย และให้มีการเตรียมย้ายสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูง

อย่างไรก็ตาม ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขต อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ปลายน้ำ เนื่องจากปริมาณฝนสะสมทางตอนเหนือมีมาก ประกอบกับมีน้ำในลำห้วยสาขาของแม่น้ำปายไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่อง