News

น้ำป่าไหลหลากพื้นที่ อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกมาอย่างหนักกันก่อน โดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดวันที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาจากสันดอยของบ้านเมืองน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย ทำความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ต รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนบริเวณริมแม่น้ำปาย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอปาย และทหาร ต้องนำกำลังออกไปช่วยเหลืออพยพชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ตามรีสอร์ตต่างๆ พร้อมออกประกาศให้เคลื่อนย้ายทั้งคนและทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ ออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนแล้ว

นอกจากนี้ น้ำป่าที่ไหลหลากยังทำให้สะพานเชื่อมต่อสองฝั่งริมแม่น้ำปายกับรีสอร์ต 2 แห่ง ถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหาย ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องเร่งตัดกระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน เพราะระดับน้ำที่สูงขึ้น อาจจะมีอันตรายได้ จนกระทั่งกลางดึกคืนที่ผ่านมา เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลง จึงปล่อยกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้ง

ในขณะที่พื้นที่อำเภอปางมะผ้านั้น น้ำป่าจากแม่น้ำลาง ได้ไหลหลากเข้าทำความเสียหายกับพื้นที่บ้านเมืองแพม ตำบลถ้ำลอด โดยมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหาย เจ้าหน้าที่และชาวบ้านกว่า 100 คน ต้องระดมกำลังมาช่วยกันตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ และสร้างทางเบี่ยงชั่วคราว เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้

นอกจากนี้ ได้ประกาศเตือนพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ ให้เตรียมรับมือกับระดับน้ำแม่น้ำปายที่จะเพิ่มสูงขึ้น เพราะยังคงมีฝนตกหนัก ทำให้ลำห้วยสาขาต่างๆ ของแม่น้ำปาย มีน้ำไหลลงไปสมทบอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอให้เฝ้าระวังและติดตามความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในแม่น้ำสายสำคัญตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว