News

เหนือ-อีสาน เร่งทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง

ภาคเหนือ นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทางภาคเหนือ เผยว่า พื้นที่ภาคเหนือ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 3 หน่วยคือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองบิน 46 สนับสนุนกำลังพลและเครื่องบิน ส่วนที่จังหวัดตากจะเป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และที่เชียงใหม่กองบิน 41 ได้เพิ่มเครื่องบินไปช่วยจากเดิม 1 เครื่อง เป็น 2 เครื่อง รวมทั้งกำลังพลอีกจำนวนหนึ่ง

ซึ่งหลังจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจะเร่งทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้เขื่อนหลัก 3 เขื่อนคือ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่ระดับน้ำต่ำกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่าง

ทางภาคอีสาน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในจังหวัดขอนแก่น นำเครื่องบินเกษตรและเครื่องบินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศขึ้นบินทำฝนหลวงช่วงเช้าและบ่าย ในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัด และพื้นที่เหนือเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเติมน้ำเข้าเขื่อน หลังจังหวัดชัยภูมิประกาศให้ 16 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และกำลังขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำกักเก็บเหลือ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้เพียง 4 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น อีกทั้งยังต้องสำรองน้ำไว้รักษาระบบนิเวศ และต้องเหลือน้ำไว้ก้นเขื่อนด้วย

ขณะที่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมนำเครื่องบินเอยู หรือเครื่องบินโจมตีธุรการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่เหนือเขื่อนลำตะคองและลำพระเพลิง เพื่อช่วยเติมน้ำในเขื่อน แก้ปัญหาภัยแล้ง แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างไม่ได้