ก.พาณิชย์ เคาะประกันราคาข้าว 5 ประเภท สูงสุด ไม่เกินตันละ 15,000 บาท

วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศประกันราคาข้าว 5 ประเภท สูงสุดราคาไม่เกินตันละ 15,000 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุม 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ว่า ได้เห็นชอบโครงการประกันราคาข้าว 5 ประเภท ประกอบด้วย ข้าวเปลือกเจ้า ประกันที่ ราคาตันละ 10,000 บาท, ข้าวเหนียว ประกันที่ราคาตันละ 12,000 บาท, ข้าวหอมปทุม ประกันที่ราคาตันละ 11,000 บาท, ข้าวหอมนอกพื้นที่ประกันที่ราคาตันละ 14,000 บาท และข้าวหอมมะลิ ประกันราคาสูงสุดไม่เกินตันละ 15,000 บาท

หลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะสรุปผลและนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยยังไม่มีกำหนดว่าจะสามารถเริ่มต้นโครงการได้ในช่วงใด

สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ก่อนหน้านี้มีเกษตรกรลงทะเบียนอยู่แล้วประมาณ 3,900,000 คน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ยังเตรียมออกมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ มาตรการลดต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การใช้ตลาดนำการผลิต รวมถึงมาตรการทางการเงิน เช่น สินเชื่อเพื่อชะลอการขาย และสินเชื่อปรับปรุงพันธุ์

Tag : กระทรวงพาณิชย์ ประกาศประกันราคาข้าว ราคาข้าว ข้าวไทย