ข่าวภูมิภาค

พม.เดินหน้ารื้อแฟลตดินแดงเก่าสร้างใหม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งผลักดัน การสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยใหม่ของชาวแฟลตดินแดง ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 ปี

ชาวแฟลตดินแดงกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดง ที่มี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

การเคหะแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าอาคารชุดที่พักอาศัยใหม่ในเฟสแรก 334 ห้อง ตอนนี้ผู้พักอาศัยเกือบเต็มแล้ว

ส่วนเฟส 2 ที่กำลังจะขึ้นใหม่ อีก 2 อาคาร รวมทั้ง หมด 4 เฟส จะมี 11 อาคาร รองรับผู้อยู่อาศัยได้กว่า 22,000 ครอบครัว ทั้งผู้อยู่อาศัยเดิม และผู้อยู่อาศัยใหม่ด้วย ในแผนพัฒนาชุมชนดินแดง จะใช้เวลาตั้งแต่ปีหน้า ไปถึงปี 2567