ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ทหารผ่านศึกจัดหลักสูตรอารักขาบุคคลสำคัญ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ยกระดับการรักษาความปลอดภัยหลักสูตรอารักขาบุคคลระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ ติดตามจากรายงานคุณศิรัณพร มูลอุทก

นี่เป็นการสาธิตขั้นตอนการอารักขาบุคคลสำคัญ ขณะเผชิญหน้ากับผู้ประสงค์เข้าทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็น 1 ในหลักสูตรการอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง ที่สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพ

ผู้ที่เข้าร่วมฝึกหลักสูตรดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นอดีทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน ที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ อายุอยู่ในเกณฑ์กำหนด ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐาน เช่น การใช้กระบอง การจับกุมโดยใช้ไม้ง่าม และการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

เป็นการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการรักษาความปลอดภัย การให้บริการรักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และครอบครัว ให้มีงาน อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง