ข่าวภาคค่ำ

ตม.เร่งแก้ปัญหาช่องตรวจหนังสือเดินทางคิวยาว

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาช่องตรวจเอกสารเดินทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไม่สัมพันธ์กับปริมาณผู้โดยสารที่มีจำนวนมาก

จากปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร ที่รอต่อคิวตรวจสอบหนังสือเดินทาง ภายในท่าอากาศภายในประเทศหลายแห่ง จนมีการนำไปเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งเกิดจากจำนวนช่องตรวจฯ ที่เปิดให้บริการไม่สัมพันธ์กับปริมาณผู้โดยสารนั้น พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ไปตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกการตรวจตราหนังสือเดินทาง โดยไม่กระทบเรื่องความมั่นคงปลอดภัย และย้ำให้เจ้าหน้าที่ ตม.ที่ประจำทุกท่าอากาศยาน ปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ โดยเฉพาะช่วงที่เที่ยวบินหนาแน่น หรือ เที่ยวบินล่าช้า เช่น ให้ใช้กำลังพลเต็มอัตรา, จัดเวรให้เต็มทุกช่องตรวจ, จัดเจ้าหน้าที่เกลี่ยผู้โดยสารที่ต่อแถวยาว รวมถึงจัดช่องทางพิเศษแก่คนพิการ, เด็กเล็ก, หญิงมีครรภ์ และ คนชรา

รวมถึงการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การระงับเที่ยวบินชั่วคราวจากสภาพอากาศ โดยหลังจากสิ้นสุดสถานการณ์เฉพาะหน้า ให้ประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข

อย่างไรก็ตาม หลังได้รับการอนุมัติเพิ่มกำลังพล จะทำให้ในแต่ละช่องตรวจ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เชื่อว่าจะทำให้ประสิทธิภาพทำงานเพิ่มมากขึ้น