นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 20:16 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

พลเอก เปรม เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 ที่จังหวัดสงขลา เริ่มศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อนจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคทหารบก หรือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน เมื่อรับราชการทหารได้รับตำแหน่งสำคัญ อาทิ แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการทหารบก

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ถึง 3 สมัย เมื่อยุติบทบาททางการเมือง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรี และประธานองคมนตรี รวมถึงรัฐบุรุษ และในรัชกาลปัจจุบัน ยังเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรี

Tag : ศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์