News

รัฐบาล/ฝ่ายค้าน กรณียื่นญัตติอภิปรายทั่วไป

สำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นขอ เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ กรณีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ไม่มีที่มาของงบประมาณ เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องและกำลังพิจารณา หากญัตติถูกต้องจะจัดเข้าวาระในเดือนนี้  รัฐบาล/ฝ่ายค้าน กรณียื่นญัตติอภิปรายทั่วไป   

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้และเป็นเพียงกระบวนการการตรวจสอบตามปกติ ไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่อย่างใด


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่า เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะต้องเข้าร่วมแก้ไข เพราะหากไม่แก้ไขก็จะทำให้เกิดความเสียหายเสียเวลาและเสียโอกาส สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน หากมีการฟ้องร้องถึงความไม่เป็นรัฐบาลที่สมบูรณ์