News

ทบ.แจงเคลื่อนย้ายกำลังพล-อาวุธยุทโธปกรณ์ 19 ส.ค. นี้

กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้าย กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หลังจากเข้ารับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2562  กลับที่ตั้ง ในวันที่ 19 ส.ค. 62  โดยใช้เส้นทาง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  ผ่านเส้นทาง บ้านห้วยเกษียรน้อย-บ้านซับฟาน-บ้านหัวบุ่ง-บ้านเนินสูง-บ้านเนินไม้หอม-บ้านเนินไฮ-ถนนปราจีนบุรีเขาใหญ่ ปลายทาง กองร้อยต่อสู้รถถังที่ 2  จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวก