News

หนุนผ้าไหมปักธงชัยเป็นสินค้า GI

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ได้เร่งผลักดัน "ผ้าไหมปักธงชัย "ในชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งการทอและการย้อมสีจากธรรมชาติเช่น ครั่ง,เปลือกมังคุด,แก่นแข,เปลือกมะพูด  ทำให้ได้ผ้าไหมมันวาว คุณภาพดี มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ให้เป็นสินค้าGI หรือสินค้าที่มีเครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายการต่อไป เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนของไทย โดยปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้มีการขึ้นทะเบียน GI สินค้าไทยแล้วจำนวน 111 สินค้าจาก 71 จังหวัดและคาดว่าจะขึ้นทะเบียนครบ77จังหวัดในเร็วๆ นี้
            
ด้านสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงาน STARTUP THAILANDLEAGUE 2019 DAMO DAY หนุนปั้นนักรบเศรษฐกิจใหม่ และจัดแสดงผลงานต้นแบบของนักศึกษาช้างเผือก 101 ทีม ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมสร้างเป็นนักธุรกิจสตาร์ทอัพหน้าใหม่ ท่ามกลางการแข่งขันด้านที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นหัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้ก้าวเข้ามาเริ่มต้นการเป็นสตาร์ทอัพและเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆไป