News

หลายองค์กรชื่นชม"อนุทิน"ไม่ปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้า

เครือข่ายต้านบุหรี่และเครือข่ายเยาวชนแสดงความชื่นชมนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธาณสุข ที่ยังไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ออกแถลงการณ์ว่า เป็นข่าวอันเป็นมงคลยิ่งต่อการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประกาศเห็นชอบในการคงกฎหมายห้ามนำเข้า และจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อไป ด้วยเล็งเห็นถึงอันตรายและพิษภัยของสารเสพย์ติดและทำลายสุขภาพที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้านักการเมืองดีๆ ที่รับฟังเหตุผล มีวิสัยทัศน์ทำงานโดยยึดหลักการและความถูกต้องเช่นนี้ ย่อมต้องได้รับการต้อนรับและชื่นชมจากสังคมยาวนาน

นอกจากนี้นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยยังแสดงความชื่นชมนายอนุทินเช่นกันว่า เครือข่ายยุวทัศน์ฯ ขอขอบคุณ นายอนุทิน ที่ประกาศว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งอันตรายและผิดกฎหมาย จะคงมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศ เพราะจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มนักสูบหน้าใหม่ โดยสถาบันยุวทัศน์ฯ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศไทย ขอขอบคุณมาตรการสนับสนุนห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยปกป้องเด็กและเยาวชน ไม่ให้กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น