ข่าวภาคค่ำ

โรงพยาบาลคูเมืองเตรียมปลูกกัญชา บุรีรัมย์โมเดล

โรงพยาบาลคูเมือง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมปลูกกัญชา เพื่อผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพ โดยใช้ต้นทุนต่ำ เป็นรูปแบบ "บุรีรัมย์โมเดล"

ภายหลังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติอนุญาตให้โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชา เพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย

ทางนายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง กล่าวว่า จะร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จัดทำ บุรีรัมย์โมเดล โดยจะปลูกในโรงเรือนที่มิดชิด ใช้วิธีการปลูกในกระถางดิน ซึ่งจะใช้ต้นทุนน้อยกว่าการปลูกแบบรากลอย โดยจะใช้พื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้

สำหรับสายพันธุ์กัญชา ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ เป็นสายพันธุ์ตะนาวศรี เพื่อทดลองปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาต้นทุนต่ำ และมีคุณภาพมากที่สุด