News

ประชาธิปัตย์ตั้งเป้ากวาด 20 สส.เหนือในเลือกตั้งครั้งหน้า

ในการสัมมนา“รวมพลังประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ"ที่โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ วันนี้ แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งเป้ากวาด 20 สส.ภาคเหนือจาก 62 เขต และเป้าหมายรวม 155 สส.เขตทั่วประเทศ ยอมรับต้องปรับตัวเข้าหาคนรุ่นใหม่ในโลกโซเชียล

พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) จัดสัมมนา“รวมพลังประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ” โดย นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคเหนือ กล่าวเปิดการสัมมนาว่า จากนี้ทุกคนต้องทำงานตามยุทธศาสตร์ที่พรรคมอบหมาย ภาคเหนือจะต้องทำพื้นที่ด้วยการกำหนดเป้าหมายสมาชิกพรรค แต่ละเขตควรมีสมาชิก 100 คนขึ้นไป ส่วนเขตที่มีความพร้อมมี สส.อยู่ ขอให้จัดตั้งสาขาพรรค และต้องมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 500 คน ส่วนการขับเคลื่อนของพรรคจะยึด 3 หลักคือ สมาชิก สภา และรัฐบาล ในส่วนของภาคเหนือจะต้องมียุทธศาสตร์หลัก มีคณะกรรมการขับเคลื่อนตามหลักยุทธศาสตร์ใหญ่ และมีการเรียกร้องให้มีนโยบายภาค

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคฯ ได้บอกถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค ว่า พรรคประชาธิปัตย์จะต้องรวมใจเป็นหนึ่ง ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ไม่ใช่ทำงานเพื่อพรรค เพราะความศรัทธาที่เกิดจากการทำงานให้กับประชาชน จะเป็นชัยชนะให้พรรคประชาธิปัตย์ การเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางของตัวเอง แต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้คนรุ่นใหม่ ไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีผลงานอะไรบ้าง

จากนี้ไปประชาธิปัตย์จะต้องลงพื้นที่เข้าหาประชาชน ไม่ใช่ไปหาเสียงเพื่อตัวเอง โดยตั้งเป้าหมายการทำงานให้แล้วเสร็จเห็นผลภายใน 4 เดือน และการเลือกตั้งครั้งต่อไปตั้งเป้า สส. ภาคเหนือ ให้ได้ 20 เขต จาก 62 เขต  ล่าสุดรัฐมนตรีของพรรคได้ผลักดันนโยบายประกันรายได้ สินค้าเกษตร ไปแล้ว 3 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา ปาล์ม เหลือเพียง มันสำปะหลัง กับข้าวโพด ก็จะครบ ตามที่หาเสียงไว้กับประชาชน ซึ่งเป็นการทำเพื่อครอบครัวเกษตรกรกว่า 30 ล้านคน และในอนาคตประชาธิปัตย์จะเข้าไปนั่งอยู่ในใจเกษตรกรทั้งหมด

จากปัจจุบันที่พรรคได้คะแนนเสียง 3.9 ล้านคน และเป้าหมายหลักสำคัญของพรรคคือการจะนำ 7ล้านเสียงเดิม กลับคืนมาให้ได้ดังนั้นจะต้องมุ่งทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ แต่การทำงาน ให้ใช้ 3 กลไก คือ กลไกพรรค กลไกรัฐสภา และกลไกรัฐบาล พร้อมตั้งเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคประชาธิปัตย์จะต้องได้ สส. ภาคเหนือ 20 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 คน ภาคกลาง 30 คน ภาคใต้ 50 คน และ กทม. 30 คน

ช่วงระหว่างการสัมมนา นายชวน หลีกภัย ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรค เป็นตัวแทนร่วมอวยพร วันเกิดให้กับ นายไพฑูรย์ แก้วทอง กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นบิดาของนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภาคเหนือ นายชวนกล่าวว่า ขอให้ทุกคนที่ทำงานยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน ไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไร การตอบแทนประเทศชาติและประชาชนในฐานะที่เลือกมา จึงเป็นสิ่งที่จะต้องตอบแทนด้วยการทำงานบนความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์