News

ศักดิ์สยาม แนะใช้แบริเออร์แทนเกาะกลาง หวังลดอุบัติเหตุ

18 ส.ค. 62 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 บริเวณจุดกลับรถ กม.128+200 และ กม.129+100 พร้อมรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และชาวบ้านจาก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ประมาณ 100 คน ที่มารอต้อนรับ

โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากการจราจรบนถนนโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงสายย่อยกับทางหลวงสายหลัก ระหว่างอำเภอกับจังหวัด โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 226, 2445 ไปสนามช้างอารีน่า มีปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้น แต่มีขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ทำให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดยาวซึ่งการก่อสร้างโครงการนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค การขนส่งสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรทำให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัย และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

โดยโครงการมีจุดเริ่มต้นที่ ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ กม.116+500.000 ถึง ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ กม.146+400.000 เป็นทางหลวงมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) แบ่งทิศทางการจราจรด้วยร่องกลาง ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ชาวบ้านตำบลสวายจีก อ.เมือง และชาวบ้าน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ได้มายื่นเรื่องขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 2 เรื่อง คือ ขอให้ยกเลิกเกาะกลางถนน และให้พิจารณาทำทางลอด เพราะถนนทางหลวงตัดเส้นทางสองตำบลดังกล่าว มักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ

ซึ่งก็ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง ไปพิจารณาใช้แบริเออร์ที่ผลิตจากยางพารามาแปรรูป แล้วออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ที่จะรับการจราจรที่มีความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ และมีความปลอดภัยสูง แทนการก่อสร้างเกาะกลางถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน  พร้อมมอบหมายกรมทางหลวงชนบทให้ปรับแผนการก่อสร้างสะพานข้าม มาเป็นทางลอดแทน คาดจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และลดอุบัติเหตุได้