นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

เวลา 09.07 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี ในการวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

รัฐบาลไทย กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ คณะสำรวจทั้งจากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ หลังจากที่ได้ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี จากการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น จึงถือเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกและครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย และทำให้ทรงได้รับการยกย่องเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

Tag : พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพลากร วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย