สนามข่าว 7 สี

โรงพยาบาลคูเมือง เตรียมปลูกกัญชาต้นทุนต่ำ บุรีรัมย์โมเดล

โรงพยาบาลคูเมือง ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมปลูกกัญชาเพื่อผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพ โดยใช้ต้นทุนต่ำ เป็นรูปแบบ "บุรีรัมย์โมเดล" 

ภายหลังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติอนุญาตให้โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชาเพื่อศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย

ทาง นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง กล่าวว่า จะร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จัดทำ "บุรีรัมย์โมเดล" โดยจะปลูกในโรงเรือนที่มิดชิด มีระบบจัดการสภาพอากาศ และใช้วิธีการปลูกในกระถางดิน ซึ่งจะใช้ต้นทุนน้อยกว่าการปลูกแบบรากลอย โดยจะใช้พื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน  

สำหรับสายพันธุ์กัญชา ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นสายพันธุ์ตะนาวศรี เพื่อทดลองปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาต้นทุนต่ำ และมีคุณภาพมากที่สุด