เตือน ลุ่มน้ำยม-น่าน 20-23 ส.ค. ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 08:19 น.

Views

19 สิงหาคม 2562 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ ออกประกาศเรื่อง "เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ว่า เนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2562 มีหย่อมความกด อากาศต่ำปกคลุมประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กาลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตอนบน เริ่มมีกาลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทาให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้

ศูนย์เฉพาะอำนวยการน้ำเฉพาะกิจได้ติดตามสถานการณ์มีฝนตกหนักช่วงวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน ส่งผลให้ระดับน้าในแม่น้ำยมและน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้ประเมิน วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสรุปได้ ดังนี้

แม่น้ำยม น้ำหลากกำลังเคลื่อนตัวผ่านอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในช่วงวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.50 – 0.8เมตร และจะเคลื่อนตัวถึงจังหวัดสุโขทัยในช่วงวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 1.00 – 1.50 เมตร โดยน้ำหลากจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ แต่จะไม่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตัวเมือง

แม่น้ำน่าน น้ำหลากกำลังเคลื่อนตัวผ่านอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในช่วงวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2562 ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.30 – 0.80 เมตร และจะเคลื่อนตัวถึงอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในช่วงวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน 0.30 – 0.80 เมตร โดยน้ำหลาก จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อบรรเทา ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้รับทราบต่อไป พร้อมทั้งเตรียมรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักในช่วงวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนเมืองสำคัญริมแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ในระยะถัดไปได้

Tag : แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน น้ำท่วม