News

ทหารพัฒนาเข้าดับไฟป่า จ.นครศรีธรรมราช

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทหารพัฒนา พร้อมเครื่องจักรกล เข้าไปดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติพรุควนเคร็ง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ หลังมีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย จำนวนกว่า 14,000 ไร่

ทหารได้เร่งดับไฟและเปิดทางน้ำจากคลองผันเข้าพื้นที่ป่าพรุให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดินบริเวณป่าพรุ ป้องกันการเกิดไฟปะทุขึ้นมาและจะใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปดับไฟใต้ดิน ซึ่งคาดว่าจะเร่งดับไฟให้หมดในช่วง 1 - 2 วัน เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นมาอีก