ข่าวสังคม

ชาวบ้านคัดค้านนายทุนสร้างอะพาร์ตเมนต์ในหมู่บ้านจัดสรร จ.นนทบุรี

ชาวบ้านที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมตัวกันคัดค้านนายทุนที่เข้ามาก่อสร้างอะพาร์ตเมนต์ในพื้นที่ เกรงว่าจะเกิดผลกระทบกับชุมชนหลายด้าน

โดยหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้อยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีนายทุนได้มาซื้อที่ดินในหมู่บ้าน เพื่อก่อสร้างอะพาร์ตเมนต์สูง 8 ชั้น ซึ่งชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้กว่า 400 หลังคาเรือน ได้มารวมตัวกันคัดค้านไม่ให้ทำการก่อสร้าง เนื่องจากเกรงจะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน อาทิ การตัดวางท่อประปา การเชื่อมสายสัญญาณสื่อสารต่าง ๆ และอาจจะส่งผลต่อการจราจรในหมู่บ้านด้วย รวมถึงปัญหาฝุ่นละอองขณะก่อสร้าง ที่จะส่งผลกระทบต่อบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
              
ดังนั้นชาวบ้านจึงอยากเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยดังกล่าว มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพราะก่อนการก่อสร้าง ไม่ได้เปิดให้มีการทำประชาคม หรือแจ้งข้อมูลรายละเอียด รวมถึงอธิบายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่เดิม
              
ที่ผ่านมา หมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้เคยถูกปิดทางเข้า-ออก จนชาวบ้านต้องไปร้องต่อศาล ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้เปิดทางให้ชาวบ้านผ่านเข้า-ออกได้ตามปกติ ส่วนครั้งนี้เป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่น่าจะส่งผลกระทบกับชุมชน และหากไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ชาวบ้านจะรวมตัวไปร้องเรียนกับเทศบาล และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดำเนินการตรวจสอบต่อไป