ข่าวสังคม

อบต.ห้วยเขย่ง เร่งแก้ปัญหาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.กาญจนบุรี

หลังจากรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่บ้านไร่ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ล่าสุด อบต.ห้วยเขย่ง ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้ว

ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แห่งนี้ ได้รับงบประมาณจำนวน 1.8 ล้านบาท และได้มีการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อปี 2552 หรือเมื่อ 10 ปีก่อน แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เริ่มการก่อสร้าง ซึ่งชาวบ้านเรียกร้องขอให้ดำเนินโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เด็กเล็กในหมู่บ้านอายุระหว่าง 2-4 ปี ไม่มีที่เรียนหนังสือในพื้นที่มาหลายรุ่นแล้ว และแม้ว่าชาวบ้านเองจะพยายามร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ

ล่าสุด ทาง อบต.ห้วยเขย่ง ได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนายสุเมธ สีนวล ปลัด อบต.ห้วยเขย่ง เปิดเผยว่า ทางอบต.ห้วยเขย่ง จะเร่งจัดทำแบบสอบถามความต้องการของชาวบ้าน ก่อนเชิญชาวบ้านมาร่วมทำประชาคม ว่ายังต้องการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้อยู่หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ทาง อบต.ห้วยเขย่ง รับปากว่าจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุด ทำให้ชาวบ้านพอใจที่ปัญหาซึ่งคั่งค้างมากว่า 10 ปี จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเสียที