News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการแก้ไขสนามกีฬา กกท.-ทล.

ผลจากความร่วมมือของผู้บริหารในยุคปัจจุบันของการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ที่ผู้บริหารในยุคก่อนเคยทำไว้เมื่อปี 2555 ให้สามารถส่งมอบงานก่อสร้างบางรายการที่เสร็จสมบูรณ์ได้ จากเดิมที่ต้องส่งมอบและตรวจรับทั้งโครงการ ล่าสุดสามารถส่งมอบสนามกีฬาเป็นแห่งที่ 4 แล้ว จากทั้งหมด 7 จังหวัด วงเงินงบประมาณ 1,270 ล้านบาท หลังล่าช้าเกือบ 4 ปี

โดยอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ มั่นใจพร้อมส่งมอบสนามกีฬาที่เหลืออีก 2 แห่งได้ภายในเดือนนี้ ยกเว้นสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ที่เกิดปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน

การไม่ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง แต่ทำ MOU ให้กรมทางหลวง ซึ่งเชี่ยวชาญงานทางมาก่อสร้างสนามกีฬา เปิดช่องให้มีการเบิกเงินไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำ งานล่าช้าก็ไม่มีค่าปรับ เพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบราชการ

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ยืนยันจะสะสางปัญหานี้ และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอีก 8 แห่ง งบประมาณผูกพันกว่า 4,000 ล้านบาท คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบว่าบางแห่งไม่เสร็จตามกำหนด โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ มีการเบิกค่าจ้างข้ามงวด ทั้งที่ปริมาณงานมีน้อยกว่า