ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : น้ำกัดเซาะตลิ่ง หวั่นโรงอาหารทรุด จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 17:14 น.

Views

ขณะนี้ทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังวิตกกังวลว่าอาคารโรงอาหารที่อยู่ติดกับแม่น้ำยวม จะพังลงมา หลังน้ำกัดเซาะตลิ่งใกล้เข้ามาทุกที จนต้องร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care มาในวันนี้

อยากขอความช่วยเหลือจากรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ให้ช่วยเป็นสื่อกลางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบที่โรงเรียนบ้านแม่สวด หมู่ 1 ถนนแม่สะเรียง-ท่าสองยาง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูและนักเรียน 172 คน เนื่องจากตอนนี้น้ำในแม่น้ำยวมได้กัดเซาะที่ดินริมตลิ่งเข้ามาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน ได้ถูกน้ำกัดเซาะใกล้เข้ามา เหลือระยะห่างไม่ถึง 20 เมตร ทั้งครู นักเรียน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ กลัวว่าน้ำจะกัดเซาะเข้ามาจนถึงตัวอาคาร ทำให้ได้รับความเสียหายได้

ล่าสุด ที่ดินริมตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว เหลือไม่กี่เมตรก็จะถึงตัวโรงเรียนแล้ว ในฐานะศิษย์เก่าและคนในชุมชนนี้ ก็อยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือทางจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหาทางป้องกัน และช่วยเหลือครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด อย่างเร่งด่วนด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care โรงเรียนบ้านแม่สวด น้ำกัดเซาะตลิ่ง