รมว.ต่างประเทศปัดค้านฟรีวีซาเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจีน-อินเดีย

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เชื่อว่า การยกเว้นการขอวีซาให้นักท่องเที่ยวจีนและอินเดียมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะไทยยังไม่พร้อมรับมือนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีพลเมืองจำนวนมหาศาลแบบไม่ต้องขอวีซาได้ ไม่ใช่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกระแสข่าว กระทรวงการต่างประเทศคัดค้านการให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจว่า  ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะพุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นการเฉพาะ แต่เมื่อพูดถึงประเทศที่มีประชากรเป็นพันล้านคน เรารู้ดีว่าองคาพยพในประเทศของเรายังต้องปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้รองรับจำนวนคนที่มากขนาดนั้นได้

หากไม่มีการให้คนของประเทศเหล่านั้นยื่นขอวีซ่า เราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นใคร แต่เมื่อมีการตรวจสอบ ก็ยังทำให้เราพอจะทราบข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่นำมายื่นขอวีซ่า ไทยมีฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เราต้องรักษาฐานสำคัญนี้ให้มั่นคง ปัญหาของเราอยู่ที่เราต้องปรับปรุงคุณภาพของเราในหลายด้าน ตั้งแต่การบริหารจัดการเมื่อมีคนเข้าประเทศ เราต้องสามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เขาท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ และไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ เขาจึงจะประทับใจและเดินทางมาเยือนไทยอีก

อย่างไรก็ตามนายดอนปฏิเสธว่า ไม่ได้มองว่านักท่องเที่ยวจีนและอินเดียมีปัญหา ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การขอวีซาและการคัดกรองคนเข้าประเทศถือเป็นแนวปฏิบัติสากล เหมือนกับการที่คนไทยเดินทางไปประเทศอื่น ก็จะต้องมีการคัดกรองกันเป็นปกติ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ทำให้ไทยมีประสิทธิภาพในการรับรองผู้มาเยือนได้มากขึ้น  การดูแลและคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามานั้น จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย และช่วยให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเรามีความปลอดภัยด้วย

การที่นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น มีสาเหตุหลายประการ ต้องมองให้ออกว่าเป็นเพราะอะไร และจะหาวิธีดูแลแก้ไขได้อย่างไร ปัจจุบันมีปัจจัยภายนอกหลายอย่างที่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว ต้องพยายามมองให้ครบ 360 องศา มองแบบองค์รวม เพราะมีความเชื่อมโยงหรือเรื่องต่างๆอยู่ ทั้งนี้ การจะกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเน้นจำนวนนักท่องเที่ยว ควรต้องทำควบคู่กับคุณภาพในการดูแลคนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวด้วย

Tag : ดอนปรมัตถ์วินัย ฟรีวีซา จีน อินเดีย นักท่องเที่ยว ข่าวการเมือง