News

ประธานสหภาพ รฟท.ปริปาก ปัญหารถไฟตกราง เพราะขาดคนดูแล

20 สิงหาคม 2562 นายสาวิต แก้วหวาน ประธานสหภาพ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับทีมข่าว 7HD ถึงต้นตอ เหตุรถไฟตกรางบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุหลักมาจากหมุดยึดหมอนรถไฟถูกขโมยนั้น เป็นเพราะทุกวันนี้ การรถไฟฯ ขาดแคลนพนักงานหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจรางรถไฟ ซึ่งปกติแล้ว จะออกตรวจตราความเรียบร้อย และความปลอดภัยของระบบรางรถไฟแต่ละแห่ง โดยจะทำงานเป็นกะหมุนเวียนกันตลอดทั้งวัน ซึ่งทุกวันนี้ หลายเส้นทางไม่มีพนักงานตรวจราง เป็นเหตุให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาขโมยหมุดยึดรางรถไฟ ไปขายต่อได้ นอกจากนี้ อีกสาเหตุหนึ่ง คือ ความเสื่อมสภาพของระบบรางที่ขาดการซ่อมแซม เนื่องจากการรถไฟฯ มีงบประมาณจำกัด ซึ่งเป็นห่วงว่า ปัญหารถไฟตกราง ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกในหลายเส้นทาง