News

คอลัมน์หมายเลข 7 : สร้างตลาดรุกที่ป่าไม้ จ.กาญจนบุรี

คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตลาดกะเหรี่ยงเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดทำโดยเทศบาลตำบลเขาโจด งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2559 ค่าจ้างกว่า 9,100,000 บาท ประกอบด้วยตลาดสด ห้องสุขา ห้องแถว งานถมดินปรับพื้นที่และถนนแยกทางเข้าหมู่บ้าน

ก่อนหน้านี้เคยลงพื้นที่ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ขณะเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ปี 2559 พบงานก่อสร้างบางรายการผิดแบบและยังถูกเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ดำเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แต่นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ไม่ระงับโครงการเมื่อก่อสร้างเสร็จจึงเปิดใช้งานไม่ได้มาจนทุกวันนี้ ลงพื้นที่ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วพบกำนันตำบลเขาโจด ระบุเสียดายที่ไม่เปิดใช้งาน ขณะที่ตลาดมีสภาพทรุดโทรมกว่าเดิม

มีรายงานว่าอำเภอศรีสวัสดิ์ สรุปผลสอบสวนความรับผิดทางละเมิดส่งให้จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 เข้าไปติดตามความคืบหน้าที่เทศบาล แต่ไม่พบนายกเทศมนตรี ขณะที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์พร้อมรับผิดชอบ แต่ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย

จะเห็นได้ว่าโครงการนี้มีทั้งบุกรุกที่ป่าไม้และก่อสร้างผิดแบบ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน จึงเรียกร้องให้ผู้บริหารท้องถิ่นคืนเงินที่จ่ายไปแล้วกว่า 9,000,000 บาท ให้กับทางราชการ