เริ่มวันนี้! สิงห์อมควันสูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิด ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่

วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

หลังเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีประเด็นเรื่องการสูบบุหรี่ภายในบ้าน ซึ่งมีความผิด เพราะทำให้ส่งผลเสียต่อคนในครอบครัว คือ ทำให้สัมพันธภาพครอบครัวเริ่มลดลง เพราะไม่อยากเข้าใกล้คนสูบบุหรี่ หรืออาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ, เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่แล้วจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวด้วยท่าทางและวาจา ก่อความรุนแรงทางกายหรือจิตใจ และคนในบ้านได้รับควันบุหรี่มือสอง หากคนในบ้านได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาสุขภาพและยืนยันได้ว่าเกิดจากการได้รับควันบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้ จะถือว่าผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดในฐานของการก่อความรุนแรงในครอบครัว เพราะทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของคนในครอบครัว อาจจะต้องถูกดำเนินคดีขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิดถึง 2 ศาล คือ ศาลอาญา ส่วนกรณีที่มีการทำร้ายทางกาย ได้รับโทษตามกฎหมายอาญา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยศาลอาจมีคำสั่งให้คุ้มครองคนในครอบครัว และสั่งบังคับให้ผู้ที่สูบบุหรี่และทำให้เกิดปัญหาในบ้าน เข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่ เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรม ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงอีก

Tag : สูบบุหรี่ในบ้าน