สนามข่าว 7 สี

ทีมข่าว 7HD บุก ม.กรุงเทพ แนะนำเทคนิคการผลิตสารคดีเชิงข่าว ในโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST

ทีมข่าวช่อง 7HD ไปให้ความรู้ แนะนำเทคนิคการผลิตสารคดีเชิงข่าว ในโครงการ "7HD NEWS IDEA CONTEST" ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น้อง ๆ นักศึกษาให้ความสนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

บรรณาธิการมืออาชีพ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ลงพื้นที่ไปที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไปจุดประกายความคิด แนะนำเทคนิคการทำสกู๊ปข่าว ในโครงการ "7HD NEWS IDEA CONTEST" ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พี่ ๆ ได้ไปให้คำแนะนำตั้งแต่การคิดประเด็น แนวทางการผลิต และรูปแบบวิธีการนำเสนอ เปิดมุมมองให้น่าสนใจ เก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เตรียมความพร้อมที่จะเปิดประเด็นปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจและเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาจากเรื่องใกล้ตัว เรื่องราวที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ปัญหาขยะพลาสติก ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการเลือกปฏิบัติทางเพศ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับทีมข่าวช่อง 7HD พร้อมมอบเสื้อยืดของโครงการให้กับนักศึกษาเป็นที่ระลึก