News

ธนกร โต้ หญิงหน่อย งบเศรษฐกิจ 3 แสนล้านถึงมือชาวบ้านไม่ได้เอื้อกลุ่มทุน

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ โต้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า อย่าทำตัวจิตตก มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำ ย้ำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 แสนล้านพุ่งตรงเข้ามือชาวบ้าน ไม่เอื้อแต่กลุ่มทุนเหมือนรัฐบาลในอดีต

จากกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสเฟซบุ๊กระบุว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 316,000 ล้านบาทไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้น และเป็นแนวทางสะเปะสะปะ เป็นวิธีเก่าที่ล้มเหลวมา5ปีและผูกขาดอยู่กับกลุ่มนายทุน นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐตอบโต้ว่า คุณหญิงสุดารัตน์มีอคติกับรัฐบาลเกินไป รัฐบาลทำอะไรก็ผิดไปหมด ทั้งนี้ รัฐบาลมั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และมีเม็ดเงินเพียงพอที่จะสตาร์ตเครื่องเศรษฐกิจ และเม็ดเงินจะลงสู่ระบบเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด หมุนได้หลายรอบ และไม่ได้สะเปะสะปะเพราะพุ่งเป้าตรงเข้าแก้ปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ส่วนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช็อปใช้ คนละ 1,000 บาทนั้น ก่อให้เกิดผลบวกทางเศรษฐกิจอย่างมากเช่นกัน

มาตรการดังกล่าวไม่ได้เก่าและล้มเหลว เพราะตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้นเป็นลำดับ และไม่ได้ผูกขาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่หากินกับรัฐบาลเหมือนที่รัฐบาลในอดีตที่คุณหญิงเคยรู้จักดี ทั้งนี้ตนไม่เข้าใจคุณหญิงสุดารัตน์ว่าออกมาพูดเหมือนกลัวรัฐบาลนี้จะทำสำเร็จ เลยจิตตกกลัวแม้กระทั่งรัฐบาลจะช่วยชาวบ้าน ตนมั่นใจว่ามาตรการดัวกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อย ให้สามารถดำรงชีพในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วย