News

ทบ. ทดสอบร่างกาย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อเวลา 07.00 น. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ประธาน ทดสอบสมรรถภาพ พร้อมด้วย พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. และพล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองทัพบก และกำลังพลในกองบัญชากองทัพบก ทดสอบร่างกายประจำปี2562 ครั้งที่ 2 ตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army”

โดยการทดสอบสถานีแรก ท่ายึดพื้น สถานีที่ 2 ในท่าลุกนั่ง ขณะที่สถานที่ 3 ซึ่งเป็นการทดสอบด้วยการวิ่งนั้น โดยครั้งนี้จะใช้ลักษณะการวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผบ.ทบ.ที่ต้องการความเข้มแข็งของกำลังพลอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและระบบความคิดให้มีอุดมการณ์ทหาร มีคุณธรรม จริยาธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army ต่อไป เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลในการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งการดูแลและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของตนเอง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ

ภายหลังการทดสอบร่างกายพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงนโยบายของพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในการให้กำลังพลออกกำลังกายว่า ในวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบตนได้มาเป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพประจำปี ซึ่งตนไม่ทราบว่าผู้บัญชาการทหารบกติดภารกิจใด เพียงแต่สั่งให้ตนมาเป็นประธานแทน โดยเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก , การทดสอบร่างกายและการแข่งขันกีฬาทางทหารที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำว่าผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง