7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : วอนซ่อมแซมสะพานข้ามฝาย จ.ประจวบคีรีขันธ์

เรื่องร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care วันนี้ ส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมสะพานข้ามฝายที่พังชำรุดมานาน

ชาวบ้านหมู่บ้านป่าละอูบน หมู่ 3 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกวันนี้เดือดร้อนกับการเดินทางเข้าออกที่แสนลำบากมาก เพราะสะพานข้ามฝายแม่น้ำปราณบุรี ชำรุดมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่หน้าฝนปีที่แล้ว จนถึงปีนี้ก็ยังไม่มีการทำสะพานใหม่เลย อยากให้ทำสะพานให้ได้มาตรฐานกว่านี้ ชาวบ้านจะได้เดินทางสะดวก พอเวลาน้ำท่วม ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถสัญจรวิ่งผ่านได้เลย คนที่นี่มีอยู่กว่า 100 หลังคาเรือน เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

แต่ละวันจะมีเด็กนักเรียนที่ต้องใช้ข้ามไปโรงเรียน รวมถึงคนแก่คนป่วยต้องไปหาหมอที่สถานีอนามัย ก็ลำบาก จึงอยากวิงวอนให้ทางจังหวัดเร่งซ่อมแซมสะพานข้ามฝาย บริเวณหมู่บ้านป่าละอูบน หมู่ 3 แทนสะพานเดิมที่ถูกน้ำป่าพัดเสียหายมานานหลายปี เพราะเป็นเส้นทางหลักที่จะช่วยให้ชาวบ้านเดินทางเข้าเมืองได้เร็วยิ่งขึ้น หากต้องใช้เส้นทางอื่น ต้องเดินทางอ้อมไปไกลหลายกิโล โปรดเห็นใจชาวบ้านและเด็กนักเรียนหมู่บ้านป่าละอูบนด้วย