7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ภารกิจแพทย์ฉุกเฉิน (Sky Doctor)

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ติดตามภารกิจ Sky Doctor ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ที่รถเข้าถึงลำบาก หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน ไปติดตามพร้อมกัน

ภาพการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปยังสถานพยาบาลอย่างปลอดภัยและทันเวลา โดยทีมแพทย์และนักบินผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Sky Doctor ที่เน้นการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ในพื้นที่ที่การเดินทางโดยรถเข้าถึงได้ยากลำบาก และใช้เวลานาน

เฮลิคอปเตอร์จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อชีวิตของผู้ป่วย จึงถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่ราบสูง การนำผู้ป่วยฉุกเฉินทางรถบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมง หรือบางพื้นที่นานนับวัน ทำให้บางครั้งไม่สามารถรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันเวลา

โครงการ Sky Doctor เกิดขึ้นจากความต้องการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและห่างไกล ที่การคมนาคมยังยากลำบาก เช่น ป่าดอย หรือเกาะแก่งกลางทะเล โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอากาศยาน โดยมีพื้นที่ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ต้นแบบในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการปี 2553 Sky Doctor ขึ้นบินช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมาแล้วมากกว่า 300 ราย โดยเฉพาะในปี 2562 เพียงครึ่งปี สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไปแล้วกว่า 50 ราย

โดยขั้นตอนการขอ จะต้องผ่านการประเมินจากแพทย์อำนวยการในพื้นที่ หรือแพทย์ที่รักษา ว่ามีความจำเป็นต้องลำเลียง หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยานหรือไม่ จากนั้นจะมีการประสานกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 1169 หรือ สพฉ. เพื่อประเมินความเหมาะสม ให้คำแนะนำในการลำเลียงผู้ป่วย และขออนุมัติลำเลียงภายในเวลา 10 นาที

นอกจากภารกิจลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินแล้ว ยังมีการใช้อากาศยานทางการแพทย์ลำเลียงยา หรือเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการขนย้ายอวัยวะ หรือชิ้นส่วนของมนุษย์ เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอีกด้วย ณัฐชนน Love เลย