ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือน จ.น่าน

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นภาพขณะที่น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน หลังฝายบ้านม่วงขวา ถูกแรงดันน้ำกัดเซาะแตก เพราะมีฝนตกต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 200 มิลลิเมตร ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 100 หลังคาเรือน นอกจากนี้ยังมีน้ำป่าหลากท่วมถนนสายเวียงสา-นาน้อย สูงราว 1 เมตร รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภัยในระดับสีแดงและสีส้มในพื้นที่ 6 อำเภอ

ที่จังหวัดลำปาง ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ทำให้น้ำในลำน้ำสอยที่ไหลผ่านในพื้นที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม เพิ่มสูงขึ้นและมีสีแดงขุ่น เจ้าหน้าที่ต้องเปิดประตูระบายน้ำของฝายกั้นลำน้ำสอย ทั้ง 6 บาน เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวัง ป้องกันน้ำที่อาจเข้าท่วมเขตชุมชน

จังหวัดสุโขทัย แม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวัดระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อำเภอสวรรคโลก ได้สูง 10.59 เมตร มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งผันน้ำเข้าไปเก็บไว้ที่โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

จังหวัดพิษณุโลก แม่น้ำยมสายเก่า ที่ไหลผ่านอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มมากขึ้น โดยที่บริเวณประตูระบายน้ำบ้านใหม่โพธิ์ทอง ตำบลท่าช้าง ต้องปักธงส้มเตือน และยกประตูระบายน้ำทั้ง 3 บานขึ้นสูง 2.50 เมตร เพื่อระบายน้ำ ฝนที่ตกลงมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปาย ที่ไหลผ่านอำเภอปายสูง ขึ้นอีกครั้งหลังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ชาวบ้านยังคงเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

แต่ฝนที่ตกลงมาส่งผลดีกับระดับน้ำในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 30.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวานนี้ มีน้ำไหลเข้าเขื่อน 64.93 ล้านลูกบาศก์เมตร

จังหวัดนครสวรรค์ ระดับน้ำในแม่น้ำน่าน เพิ่มขึ้น 17 เซนติเมตร และเจ้าพระยาสูงขึ้น 16 เซนติเมตร มีเพียงแม่น้ำปิงที่ลดลงเพียงเล็กน้อย