News

เรียกร้อง สธ.ควบคุมเบียร์ไร้แอลกอฮอล์-บุหรี่ไฟฟ้า

ที่เวทีเสวนา "จากบุหรี่ไฟฟ้าถึงเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือการตลาดอาบยาพิษ" นายวศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคติน เสพติดง่ายกว่าเฮโรอีน บุหรี่ไฟฟ้าบางยี่ห้อ นิโคตินสูงเทียบเท่าบุหรี่ 20 มวน

ส่วนเรื่องเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์กว่า 4,000 คน พบว่า 69 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังคงดื่มเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ตามปกติเท่าเดิม แต่ที่เปลี่ยนมาดื่มแบบ non-alcohol แทนเบียร์ปกตินั้นมีแค่ 4 เปอร์เซ็นต์

ส่วนใหญ่ได้เห็นแพ็คเกจเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ก็จะนึกถึงเบียร์ยี่ห้อเดียวกัน และก็อยากซื้อเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ยี่ห้อนั้นด้วย

เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เป็นนักดื่มหน้าใหม่ นักวิชาการเสนอให้ควบคุมเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ด้วย เพราะบริษัทใช้เป็นกลยุทธ์การตลาด โฆษณาแฝง ใช้สัญลักษณ์แพ็คเกจ ที่เหมือนหรือคล้ายกับเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้คนเข้าถึงมากขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เสนอให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิจารณาหรือปรับแก้ให้กฎหมายเข้าไปควบคุมเท่าทันเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง