News

รายงานพิเศษ : พบออกโฉนดจาก สค.บิน สร้างวิลลา

หลังทีมข่าวภูมิภาค ช่อง 7HD ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนหน้านี้ พบการก่อสร้างวิลลาหรูบนภูเขาเฉวงน้อยหลายร้อยหลัง และผิดจากแบบที่ขออนุญาต ทั้งความสูงอาคารและประเภทการใช้อาคารจากอาคารที่พักอาศัย แต่กลับเปิดให้เช่าพักอาศัยลักษณะโรงแรม

พบการไถปรับพื้นที่สันเขาพระ ตำบลบ่อผุด โดยแรงงานมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และแรงงานชาวจีน เพื่อก่อสร้างวิลลาหรูที่ขออนุญาตก่อสร้าง 154 ห้อง บนเนื้อที่ 3 แปลง จากการรวมโฉนดที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีการออกเอกสารสิทธิ์ลักษณะ ส.ค.บิน หรือ ส.ค.บวม

พนักงานโครงการก่อสร้างวิลลาหรู บอกว่า นายทุนมีทั้งคนไทยและชาวจีน โดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยจำนวน 80-100 ห้อง บนเนื้อที่ 33 ไร่ แต่หลังมีการตรวจสอบก็ต้องปรับแผนทำงาน และแผนการก่อสร้างบางส่วน

ล่าสุด โครงการดังกล่าวขุดดินจากใจกลางเนื้อที่ไปถมบริเวณไหล่เขา ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยบอกว่าผิดกฎหมาย ทำให้ต้องตรวจสอบเอกสารขออนุญาตว่าขอดำเนินการอะไรบ้าง รวมทั้งรูปแบบอาคารผิดจากแบบที่ขออนุญาต มีการปิดหมายแจ้งห้ามใช้อาคารแล้ว

วิลลาหรูส่วนใหญ่เป็นของนายทุนชาวจีน ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายว่าจ้างทนายความคนไทยชื่อดังในอำเภอเกาะสมุย ให้จดทะเบียนบริษัทถือหุ้นร้อยละ 59 ส่วนนายทุนถือหุ้นร้อยละ 49 ซึ่งทนายความคนดังกล่าวมีชื่อจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 บริษัท จึงถือได้ว่าเป็นนอมินี รวมทั้งการออกโฉนดที่ดินบนภูเขาแต่ละแปลงในตำบลแม่น้ำ และตำบลบ่อผุด ที่อาจมี ส.ค.บิน และ ส.ค.บวม