News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบตลาด อบต.หนองปรือ ไม่ใช้งาน

โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน อบต.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 6 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี 2559 สตง. ตรวจครบทั้ง 6 แห่งแล้ว ส่วนใหญ่ไม่เปิดใช้งาน โดยตลาดชุมชน อบต.หนองปรือ ใช้งบประมาณ 9,800,000บาท สร้างเสร็จตั้งแต่กลางปี 2559

คอลัมน์หมายเลข 7 เคยลงพื้นที่ร่วมกับ สตง.เดือนสิงหาคม 2560 พบว่า ยังไม่เปิดใช้งาน หลัง สตง. แจ้งข้อสังเกต นำไปสู่การเปิดตลาดค้าขาย แต่ก็ขายได้เพียง 5 วัน ต้องปิดตัว เนื่องจากไม่มีลูกค้า

นายก อบต.หนองปรือ เปิดใจกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ในระหว่างลงพื้นที่วันที่ 10 ตุลาคมปีที่แล้วว่า เตรียมเปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการสังเกตบริเวณสำนักงานมีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง และมีรถดับเพลิงเพียง 2 คัน

ล่าสุด กลับไปติดตามความคืบหน้าสัปดาห์ที่แล้ว หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองปรือ ระบุ มีแนวคิดเปลี่ยนเป็นตลาดขายปลาหรือเห็ด ขณะที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน แนะทางออก หลังท้องถิ่นพยายามหาทางใช้งานตลาด แต่ไม่บรรลุผล

จากการลงพื้นที่ยังพบประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ตั้งข้อสังเกตทำเลที่ก่อสร้างตลาด

พร้อมแจ้งเรื่องร้องเรียนให้คอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยตรวจสอบ เป็นโครงการอะไร ขยายผลกันต่อในวันพรุ่งนี้


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7