News

นิ่วในถุงน้ำดี ภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวอาจสายเกินแก้

โลกโซเชียลฮือฮาหลังแพทย์เผยภาพช็อก พบก้อนนิ่วในผู้ป่วยรายหนึ่งถึง 1,898 ก้อน มารู้จัก"นิ่วในถุงน้ำดี"ภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวอาจสายเกิน และแนวทางในการลดความเสี่ยง